Bestuur

Het bestuur bestaat sinds 1 januari 2019 uit:
AAd VAN VLIET, voorzitter; ARI PRINS, penningmeester; FLOOR BREMMERS, secretaris; DINEKE VAN WINKELHOF, lid (huifbedrijden en kookgilde); SANDRA  STEENHORST, waarnemend/adviserend lid namens de Raad van Bestuur van Zuidwester; JOOP HAMELINK, lid (sponsorwerving). Het bestuur wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris MIRANDA NOOIJEN. Mr. LEO DE KOONING is adviseur juridische zaken. LIES RUSSEL is adviseur communicatie/social media. Vacature: bestuurslid, bij vookeur afkomstig uit de regio Zeeland/Noord-Brabant.

Het bestuur vergadert sinds 2014  zesmaal per jaar of zoveel meer als nodig blijkt.  De stichting is officieel gevestigd te Middelharnis. Zij houdt sinds 2017 echter kantoor bij Zuidwester Oudenbosch.

Het bestuur verricht zijn werkzaamheden om niet. Onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Het fiscaalnummer van Stichting Vrienden Zuidwester is  8121.67.855.

Zie voor contactgegevens onder de knop CONTACT