Ons doel

De overheid maakt een terugtrekkende beweging in de zorgverlening en de financiering van de zorg voor verstandelijk/lichamelijk beperkte mensen. Daardoor is er minder geld en zijn er minder mogelijkheden voor een goed en leuk leven voor cliënten. De vriendenstichting wil daaraan iets doen en werft donateurs en fondsen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de omstandigheden van de cliënten van Zuidwester. De vriendenstichting neemt het initiatief voor nieuwe activiteiten en denkt mee in de ontwikkeling daarvan.

FINANCIEN: zie hiervoor verder onder meer het financieel jaarverslag van de stichting. Over 2012 staat dit bij de nieuwsberichten over 2013. 

BELEIDSPLAN voor 2012 en verder, goedgekeurd in 2013: dit staat eveneens bij de nieuwsberichten over 2013.