Ons steunen

Geven om…
Vrienden zijn er om elkaar te helpen en te steunen in goede en minder goede tijden. De naam van  de Stichting Vrienden van Zuidwester zegt het al. De stichting is een goede vriend van de cliënten van Zuidwester. De stichting, opgericht eind 2002, heeft zich ten doel gesteld gelden te verwerven voor cliënten van Zuidwester. Gelden voor het realiseren van wensen die bijdragen aan de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Geven aan…
De dagelijkse zorg en begeleiding is bij Zuidwester in goede handen. De Stichting Vrienden van Zuidwester heeft echter uw hulp nodig voor dat beetje extra waarvoor geen of onvoldoende budget beschikbaar is. Geld voor bijvoorbeeld het inrichten van een snoezelruimte (voelen en horen, speciaal voor meervoudig complex gehandicapten), de aankoop van een tandem, rolstoelfiets, aangepast spel- en ontwikkelingsmateriaal of tuinmeubilair. Maar ook projecten als huifbedrijden, Vriendendagen, Kookgilde en Kunstwereld worden door de Vrienden ondersteund.
Stichting Vrienden van Zuidwester wil hiervoor op verscheidene manieren gelden verkrijgen: door het werven van Vrienden (donateurs), het organiseren van sponsoracties en het leggen van contacten met serviceclubs en bedrijfsleven.