Projecten

Vanuit het beginsel dat we als goede vrienden het leven van de cliënten van Zuidwester beter en leuker willen maken, steunen we daar waar mogelijk alle initiatieven met dit doel. Samen met de initiatiefnemers gaan we bekijken of het initiatief uitvoerbaar is en of er voldoende dekking is te vinden voor de te maken kosten.
Projecten die wij  structureel ondersteunden/ondersteunen zijn onder meer Vriendendagen, Kookgilde, project huifbedrijden, project tovertafels, de jaarlijkse serie workshops voor cliënten en voor 2017 het project "Muziek op Reis", met concerten op woningen en dagbestedingen. Ook steunen wij projecten in het kader van meer beweging.