Schenkingen

Wanneer u iets te vieren hebt en u wilt de vreugde delen met de Stichting Vrienden van Zuidwester, dan bent u van harte welkom met een schenking. U mag dan uiteraard  bepalen voor welke activiteit uw schenking wordt gebruikt.
Als u structureel iets wilt doen voor de cliënten van Zuidwester, dan zijn er mogelijkheden waarbij de fiscus u behulpzaam kan zijn. De fiscus stimuleert schenkingen aan goede doelen door speciale belastingtarieven te hanteren en giften aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting.
Dit kan op verscheidene manieren:
Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, voor zover het bedrag tussen de 1% en 10% van het (verzamel)inkomen valt. U kunt een gift dus aftrekken als het drempelbedrag van 1% is overschreden.
Bij een periodieke schenking, als u een goed doel regelmatig met een vast bedrag ondersteunt, is het voordelig om dit vast te leggen in een notariële akte. Uw gift is dan geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zonder drempelbedrag. U dient in de akte vast te leggen dat u gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan een goed doel schenkt.
De Stichting Vrienden van Zuidwester wil ook in de komende jaren veel wensen van cliënten en hun begeleiders realiseren. Eenmalige giften en periodieke schenkingen zijn daarom zeer welkom.
Een gift op rekening NL63 INGB 0005 3626 95 ten name van Stichting Vrienden Zuidwester komt volledig ten goede aan wensen van Zuidwester-cliënten.