nieuws

Schenkingen

vvzw: 

Wanneer u iets te vieren hebt en u wilt de vreugde delen met de Stichting Vrienden van Zuidwester, dan bent u van harte welkom met een schenking. U mag dan uiteraard  bepalen voor welke activiteit uw schenking wordt gebruikt.
Als u structureel iets wilt doen voor de cliënten van Zuidwester, dan zijn er mogelijkheden waarbij de fiscus u behulpzaam kan zijn. De fiscus stimuleert schenkingen aan goede doelen door speciale belastingtarieven te hanteren en giften aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting.
Dit kan op verscheidene manieren:

Sponsor worden

vvzw: 

Bedrijven kunnen ook Vriend worden en daarmee het werk van de Stichting Vrienden van Zuidwester steunen. U kunt bijvoorbeeld een Vriendendag sponsoren (€ 500,00), waardoor een wens van een groep cliënten in vervulling gaat. Ook andere activiteiten kunnen door u gesponsord worden, uiteraard altijd in volledig overleg met u. Graag vertellen we u alles over de mogelijkheden en de bij ons ingediende wensen van cliënten en begeleiders.

Vriend worden

vvzw: 

vriendwordenIedereen kan een Vriend worden. Door donateur te worden van de Stichting Vrienden van Zuidwester wordt u een vriend van de cliënten van Zuidwester. Met uw vriendschap steunt u de stichting in het vele werk dat er te doen staat.
Niet voor niets is onze slogan “Samen krijgen we het voor elkaar”.

Huifbedrijden

vvzw: 

Huifbedrijden is speciaal bedoeld voor meervoudig complex gehandicapten. Deze kunnen, languit rustend op de ruggen van twee paarden, genieten van de voordelen die ‘paardrijden’ biedt. Dat is in de eerste plaats ontspanning, stimulering van organen en vooral ook: een plezierig, fijn gevoel in een niet alledaagse omgeving.

Wensen

vvzw: 

Natuurlijk wil de Stichting Vrienden van Zuidwester graag de wensen van cliënten of van groepen cliënten vervullen. Maak deze kenbaar aan ons. Samen met de begeleiders van de cliënt of de groep kan dan gekeken worden welke actie ondernomen moet worden om de wens te vervullen. Het praten over wensen gaat ook altijd over kosten en onderhoud. Een goede gezamenlijke afweging is dan ook op zijn plaats.

 

Workshops

vvzw: 

Workshops voor cliënten zijn inmiddels een vast project van de Vrienden. Begonnen in 2014 en door overweldigend succes nog steeds op de agenda. Workshops zijn er vanaf  “zoete taartcreaties” en gezichts- en nagelverzorging tot en met Zumbadansen, clown worden en zelf bonbons maken. Het is uiteraard mogelijk om een workshop te sponsoren voor een bepaalde groep.

Eerder zetten de Vrienden al workshops op over onder meer ‘omgaan met geld’ en ‘durf eens Nee te zeggen’.

 

 

Projecten

vvzw: 

Vanuit het beginsel dat we als goede vrienden het leven van de cliënten van Zuidwester beter en leuker willen maken, steunen we daar waar mogelijk alle initiatieven met dit doel. Samen met de initiatiefnemers gaan we bekijken of het initiatief uitvoerbaar is en of er voldoende dekking is te vinden voor de te maken kosten.

ANBI

vvzw: 

De Belastingdienst heeft voor de Stichting Vrienden van Zuidwester een ANBI-verklaring afgegeven. Dat wil zeggen dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan ‘goeddoelinstellingen’ aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanzelfsprekend dient de gift aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website www.anbi.nl.

Pagina's