nieuws

Officiele Stukken nu compleet op de site

vvzw: 

De Stichting Vrienden van Zuidwester is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Iinstelling en dat brengt verplichtingen met zich mee. Zoals, sinds 2014, een publicatieplicht op internet. Onze officiële stukken stonden al op deze website, maar kregen jaarlijks een plaats tussen de algemene nieuwsberichten in deze rubriek Nieuws. Dat moet nu anders, onder meer voor de Belastingsdienst, inzichtelijk en goed te vinden op deze site.

Vrienden bij gezond internationaal koken

vvzw: 

SPIJKENISSE, 3 mei 2018
Zuidwester Spijkenisse kookte eind april vier dagen internationaal tijdens een speciale Voedingsweek voor cliënten, begeleiders en ouders & verwanten (de Driehoek). Dit was een idee van twee personeelsleden die bezig zijn met een studie diëtetiek .Er waren vier themadagen, een Indische, Turkse, Duitse en Nederlandse. In die kaders werd niet alleen gekookt, maar waren er ook steeds spellen zoals een voedingsbingo, zintuigspel en zelfs een zelfgemaakt en -gespeeld wajangspel.

Pagina's