Visie

De medewerkers van Zuidwester zetten zich op een geweldige manier in voor het welzijn van de cliënten van Zuidwester. Steeds vaker ontbreken echter de middelen om de extra dingen te doen die nu juist ‘het verschil’ maken. De Stichting Vrienden van Zuidwester wil door middel van sponsoring die extra zaken toch mogelijk te maken. Zo hebben de Vrienden meegeholpen aan op de opzet van schilder- en keramiekateliers en het project huifbedrijden, speciaal voor de ‘zwaarste’ groep cliënten. Zo is ook bemiddeld voor nieuwe duo-fietsen voor de fietsclub en wordt maandelijks een Vriendendag toegewezen aan een groep cliënten om een wens in vervulling te laten gaan. De Vrienden hebben ook het initiatief genomen voor cursussen, zoals ‘omgaan met geld’ en ‘mode & styling’.

Zie hiervoor ook het "Beleidsplan Vrienden van Zuidwester voor 2012 en verder " bij de nieuwsberichten over 2013.