Vriend worden

Iedereen kan een Vriend worden. Door donateur te worden van de Stichting Vrienden van Zuidwester wordt u een vriend van de cliënten van Zuidwester. Met uw vriendschap steunt u de stichting in het vele werk dat er te doen staat.
Niet voor niets is onze slogan “Samen krijgen we het voor elkaar”.
U helpt ons om dat te realiseren door jaarlijks of eenmalig € 25,00 (meer mag ook) over te maken op rekening NL63 INGB 0005 3626 95 t.n.v.  Stichting Vrienden Zuidwester.

Voor automatische afschrijvingen kunt u contact opnemen via vriendenvan@zuidwester.org.
Met onze (digitale) Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Jaarlijks leggen we ook verantwoording af over de gevoerde financiële huishouding. Zie hiervoor verder op deze website onder Officiele stukken. 

Klik hier om direct Vriend te worden.