Wensen

Natuurlijk wil de Stichting Vrienden van Zuidwester graag de wensen van cliënten of van groepen cliënten vervullen. Maak deze kenbaar aan ons. Samen met de begeleiders van de cliënt of de groep kan dan gekeken worden welke actie ondernomen moet worden om de wens te vervullen. Het praten over wensen gaat ook altijd over kosten en onderhoud. Een goede gezamenlijke afweging is dan ook op zijn plaats.