Disclaimer

Disclaimer
Hoewel we met uiterste zorg de inhoud van deze website hebben samengesteld en de informatie voortdurend zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan deze informatie. Stichting Vrienden van Zuidwester kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie die hier wordt gegeven. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

Links
Deze site bevat tevens links naar andere websites. Dit betekent niet dat Stichting Vrienden van Zuidwester deze sites aanbeveelt of goedkeurt; wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van de internetpagina’s die door deze links worden ontsloten.

Rechten
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website – te weten teksten, afbeeldingen en informatie in andere vorm – komen toe aan Stichting Vrienden van Zuidwester. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder onze vooraf verkregen schriftelijke toestemming. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw persoonlijk gebruik.